Home

Menu główne

Uroczystość zakończenia XVI edycji

Zakończenie XVI edycji Olimpiady Wiedzy Elektrycznej i Elektronicznej

EUROELEKTRA

W dniu 23 kwietnia 2014 roku na Wydziale Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego w Bydgoszczy odbyła się uroczystość zakończenia XVI edycji olimpiady. Laureatów i finalistów oraz gości powitał Prodziekan Wydziału Telekomunikacji, Informatyki i Elektrotechniki dr inż. Marcin Drechny. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością między innymi: Ewa Heba przedstawiciel Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty, dr inż. Piotr Jankowski z Akademii Morskiej w Gdyni, dr inż. Tadeusz Szczepański Prezes Polskich Sieci Elektroenergetycznych-Północ, Aleksandra Konklewska członek Zarządu Głównego Stowarzyszenia Elektryków Polskich oraz przedstawiciele Komitetu Głównego Olimpiady (KGO) z jej przewodniczącym dr hab. inż. Sławomirem Cieślikiem i wiceprzewodniczącą Zofia Miszewską. Podczas uroczystości ogłoszono wyniki olimpiady oraz wręczono dyplomy i nagrody laureatom, finalistom i uczestnikom zawodów finałowych. W trakcie trójstopniowych zmagań wyłoniono 24 laureatów i finalistów, w tym aż pięciu zdobywców pierwszych miejsc. Zdobywcami pierwszych miejsc są: w grupie elektrycznej – Mateusz Dudek z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu i Dominik Górny z Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, w grupie elektronicznej – Marcin Śladowski z Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, natomiast w grupie teleinformatycznej – Krzysztof Bulanda z Zespołu Szkół Elektryczno-Mechanicznych w Nowym Sączu i Mateusz Nowotyński z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Krośnie. Na szczególne wyróżnienie zasłużył zdobywca pierwszego miejsca w grupie elektronicznej  – Marcin Śladowski z Zespołu Szkół Łączności w Krakowie, który po raz czwarty otrzymał tytuł laureata olimpiady. Po uroczystości uczestnicy olimpiady oraz goście i organizatorzy pojechali do Torunia, gdzie zwiedzili Centrum Nowoczesności – Młyn Wiedzy oraz toruńską Starówkę.

Olimpiada finansowana jest z dotacji Ministerstwa Edukacji Narodowej, sponsorów i partnerów branżowych. Partnerami branżowymi i sponsorami olimpiady są: 

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., 

- Polskie Sieci Elektroenergetyczne-Północ S.A.,

- APATOR S.A., 

- MEGA-POL S.A.,

- ELTOR Sp. z o.o.,

- WIŚNIOWSKI Sp. z o.o. 

Urząd Miasta Bydgoszczy na organizację olimpiady przyznaje Bydgoski Grant Oświatowy.